تست

تست های تخصصی روانشناسی

تست  ازدواج و خانواده:


    سنجش معیارهای ازدواج ،تفاهم و.......

   پرسشنامه صمیمیت[- کناره جویی] بر اساس نظریه اریکسون
    مقیاس همدلی عاطفی
   رغبت سنج ازدواج
     مقیاس عشق مثلثی اشترنبرگ 45 ماده 
   مقیاس عشق هاتفیلد و اسپریچر 
   مقیاس رویدادهای رابطه نامزدی
   مقیاس همدم طلبی – دوری گزینی
    مقیاس روایت عشق اشترنبرگ - زنان
   مقیاس عشق سودایی [پرشور در ارتباطی صمیمانه[
   مقیاس اندازه گیری نگرش های صمیمانه 50 ماده 
   مقیاس احساس گناه موشر 50ماده
   مقیاس گرایش جنسیتی
   شاخص احقاق جنسی هالبرت
   پرسشنامه همدلی
  مقیاس رومانتیک بودن 50 ماده
  تست وفاداری در ازدواج

تست های استرس و اضطراب:
 
مقیاس اضطراب وجودی   -                
مقیاس نگرانی و بلاتکلیفی  - 
مقیاس ترس از صمیمیت   -
  مقیاس ترس از موفقیت   -
احساس ناراحتی از موفقیت   -
شخصیت ، منبع استرس  -
آزمون ترس  -
مقیاس مقدار ترس- اقتباسی   -
پرسشنامه اضطراب امتحان : نگرانی و افکار منفی   -   
 مقیاس اضطراب امتحان ساراسون -
 مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21 -
پرسشنامه هراس اجتماعی  -     
پرسشنامه اضطراب بک

تست های شخصیت:


پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEOPI-R – فرم بلند
پرسشنامه شخصیتی 16 عاملی کتل
پرسشنامه گرایش و آمادگی ، اعتیاد  aas و mac-r
پرسشنامه شخصیتی 3عاملی کتل
پرسشنامه  شخصیتی 5 عاملی کتل
پرسشنامه شخصیتی آیسنک – فرم بزرگسال
پرسشنامه شخصیتی  آیسنک – فرم کودک ونوجوان
تست شخصیت مینه سویا، فرم بلند MMPI2
پرسشنامه شخصیت آیزنک
تست شخصیت مینه سویا، فرم کوتاه
SCL90
پرسشنامه شخصیتی برن رویتر
A یاB  پرسشنامه شخصیتی تیپ
مقیاس اندازه گیری نوع اختلال رفتاری میشل گلوگلن
پرسشنامه احئال شخصی وودورث
KNPI پرسشنامه شخصیتی روان نژندی
پرسشنامه چند محوری بالینی میلون 3
پرسشنامه شخصیتی گاستون برژه
الگوی پنج عاملی شخصیت
mm pi نرم افزار و p df و دانلود نسخه
TAT تست فرافکن
به همراه تفسیر و توضیحات آزمون TAT آزمون کامل

تست های عزت نفس :  


      تست های سنجش سطح عزت نفس  
 - پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت
 - پرسشنامه ابراز وجود برای جوانان ASA
 - پرسشنامه خود پنداره_ ساراسوت
 - پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت ، مدرسه
 - مقیاس خود آشکار سازی
 - عزت نفس _زاندا
 - آزمون مفهوم خویشتن بک
 - مقیاس خود – کار آمدی کودکان
 - پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت- نوجوانان و جوانان
تست های منبع کنترل:
    تست های سنجش منابع کنترل رفتار:

 

تست های سنجش افسردگی:
     
پرسشنامه افسسردگی بک - فرم بلند
پرسشنامه افسردگی بک – فرم کوتاه
 پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان
پرسشنامه افکار خودکار
مقیاس افسردگی زونگ
مقیاس حس فنانا پذیری
مقیاس افسردگی دانشجویان USDI
مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس
سنجش کارکردهای مغز:
بررسی و سنجش عملکردهای مغز:
دانلود نرم افزار شرطی سازی موش Sniffy Demo
آزمون ديداري – حركتي بندر گشتالت
آزمون ضرب المثل ها
آزمون بندر – گشتالت

  تست های سنجش اختلالات رفتاری:

 مقیاس اتیسم- بهر نوجوان- نسخه پارسی، برای استفاده پژوهشی
پرسشنامه ارزیابی اختلالات رفتاری عقب مانده خفیف                         
مقیاس اندازه گیری نوع اختلال های رفتاری میشل گوگلن
پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی
تست دلبستگی ( اعتیاد) به اینترنت
مقیاس اتیسم- بهر کودک- نسخه پارسی، برای استفاده پژوهشی
مقیاس اتیسم- بهر بزرگسال- نسخه پارسی، برای استفاده پژوهشی 
پرسشنامه همدلی – بهر و تحلیل – بهر کودکان
آزمون نشانگان آسپرگركودكي
چك ليست ارزيابي درخودماندگي دركودكان نوپا 
تست های انگیزش و هیجان:
    تست هایی جهت سنجش سطح انگیزش و هیجان:
 
   مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر
    آزمون سنجش هیجان
   سیاهه انگیزه ها _ طبقه بندی مزلو
  چه چیزی به شما انگیزه می دهد؟                                                                                    

تست های خود شناختی:

شخصیت وسواس فکری- عمل -                                            
آزمون خود شکوفایی  -              
لاتین پرسشنامه فرا شناختی MCQ-30 -               
فارسی پرسشنامه فرا شناختی MCQ30 -               
-  پرسشنامه خلاقیت عابدی
مقیاس خود گسستگی  -
مقیاس رفتار دوستانه 40 ماده ای  -
پرسشنامه روابط جند بعدی بدن- خود 46 ماده ای    -
آزمون امایه پاسخ جامعه پسندی    -
مقیاس خلق و خو – اقتباس ازEAS    -
مقیاس نیاز به شناخت     -
 -     آزمون سنجش رشد روانی اریکسون
سنجش خود آرمانی و خود واقعی    -
فهرست سو گیری شخصی- گرایش خود شکوفایی   -
مقیاس خود آگاهی خصوصی     -
پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز : 40 ماده ای   -


تست  هوش:
     سنجش تست  هوش هیجانی:
 
   آزمون ماتريس هاي پيشرونده ي ريون
 آزمون هوش هیجانی (براد بری )
نرم افزار تست هوش
پرسشنامه هوش هيجاني بار- انbare-on
آدمک گودیناف
 

 بررسی و تحلیل رفتار های سازمانی و مدیریتی:

   پرسشنامه فرسودگی تحصیلی
اختلالات اسکلتی- ناحیه ی مچ و دست    
فرم گزارش معلم(لاتین(TRF)
چک لیست رفتار کودک آشنباخ (لاتین(CBCL)
پرسشنامه باورهای دنیای عادلانه