مشاوره زنان

مشاوره زنان

برای شما به عنوان یک زن مشاوره ممکن است درمورد هرموضوعی باشد . ازجمله مشکلات مربوط به خانواده ، ازدواج ، طلاق ، حضانت فرزند ، خشونت خانگی ، مسائل مالی و کاری و یا جستجوی شغل مناسب.

زنان هنگام مواجه با مشکلات دارای واکنش های متفاوتی هستند. زنان نیاز بدرک و همدردی رادر خود بیشتر حس میکنند، درحالی که مردان تنها بودن راترجیح میدهند. زنان مشکلات را دسته بندی نمیکنند و هنگام ناراحتی تمام مشکلاتشان به یکباره بذهنشان هجوم می آورد. سکوت یک زن بدین معناست که دردهای عمیقی دارد. طردشدن وداشتن قضاوت نادرست درمورد زنان آسیب های جبران ناپذیری به روح آنان وارد میکند. بسیاری از زنان خواسته هایشان را بیان نمیکنند. مشاوره زنان و مشاوره ازدواج  توسط  دکتر روانشناس یا دکتر روانپزشک یعنی یک زن باید روش ابراز نیازهای خود را بیاموزد وبدون نکوهش و شرمساری آنها را در مرحله اول با مشاور زنان و پس از آن با خانواده خویش در میان بگذارد.

 

آیا شما نیازمند داشتن اطلاعات درمورد سوال های خود هستید؟ با ما تماس بگیرید.

مراقب افکارت باش که گفتارت می‌شود، مراقب گفتارت باش که رفتارت می‌شود، مراقب رفتارت باش که عادتت می‌شود، مراقب عادتت باش که شخصیتت می‌شود، مراقب شخصیتت باش که سرنوشتت می‌شود.