شنبه, 09 ارديبهشت 1396 ساعت 01:00

اهمیت مشاوره قبل ازدواج و مربیگری سلامت روانی مطلب ویژه

نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(10 رای‌ها)

و الزاما باید بهمراه مشاوره باشد تا اثربخش باشد 2- ازدواج اتفاقی بزرگ و بسیار مهم و تاثیر گذار در زندگی هر فرد است که نمی توان با انجام چند تست نتیجه آنرا بدرستی پیش بینی کرد 3- انجام تست ازدواج حتی اگر توسط متخصص خبره انجام نگردد می تواند رویکردهای بعضا نادرست هم بدنبال داشته باشد 4- تست ازدواج در حالت کامل حداقل باید 360 سوال داشته باشد و اگر کمتر از آن باشد یقینا گوشه ای از شخصیت شما را بدرستی نشان نداده است 5- انجام مشاوره بهمراه تست ازدواج میتواند شما را برای یافتن بهترین یار زندگی کمک نماید.
یکی از ابزار های مفید شناسایی و تشخیص روانشناسی شخصیت، ازدواج و هوش استفاده از تست های روانشناسی می باشد، تست روانشناسی می تواند تا حد زیادی سبب شناسایی درست شخصیت شما شود، مزیت دیگر استفاده از این تست ها خصوصا تست روانشناسی شخصیت در این است که
شما درمدت زمان کوتاهی می توانید به نکات جالب شخصیت خود پی ببرید ولی نکته بسیار مهم در زمینه تست های روانشناسی شخصیت یا تست روانشناسی هوش در اینست که شماحتما باید نزد دکتر روانشناسی رفته و از او بخواهید تا تست های لازم را انجام دهد، زیرا استفاده نادرست از تست روانشناسی و بعضا تست روانپزشکی سبب بروز مشکلات فراوانی ازجمله عدم تشخیص درست شخصیت،ناامیدی و حتی افسردگی گردد، پس حتما باید توسط مشاور خوب انجام گیرد.
این تست ها عبارتند از:
تست روانشناسی ازدواج
تست شخصیت گرایی روانشناسی
تست روانشناسی شخصیت
تست روانشناسی هوش
شناخت روانشناسی شخصیت
تست روانشناسی عشق
تست های عمومی روانشناسی
تست های تخصصی روانپزشکی

آیـا تصمیم به ازدواج دارید؟ و یا آنکه در حـال حـاضـر متاهل مـی باشـیـد؟

شـمـا قادر به بـنیان نـهادن یک ازدواج موفق و پایدار خواهید بود. من بر اساس تجربیات پیشـیـن خـود می دانـم کـه پـایدار نگاه داشتن یک ازدواج موفق مستلزم تـلاش و کـوشـش مسـتمـر است. باید متوجه باشـیـد کـه مفهوم ازدواج چیزی فراتـر از یـک پـیـمان قـانـونی و مشروع میباشد که به واسطه آن به زن و مرد اجازه میدهد بعنوان زن وشوهر در کنار یکدیگر زندگی کنند.

مـشاوره پیش از ازدواج را شدیدا به شما توصیه میکـنـم. شــانس ایجاد یک ازدواج موفق هنگامی که زن وشوهر قادر باشند با یکدیگر در رابطه با مـسائـل ذیـل گـفـتـگو کـرده و بـه یـک تـفـاهـم رضایت بخش و دو سویه در عرصه زندگی مشترک دست یابند، افزایش می یابد:

-         عقاید و رسوم مذهبی و معنوی.

-         روابط جنسی ( نگرشها و علایق جنسی)

-         مادیات ( اهمیت آن، نحوه خرید و تدابیر سرمایه گذ اری)

-         بهداشت فردی و انتظارات و نگرشها نسبت به تناسب اندام.

-         مدیریت خانواده ( وظایف ومسئولیت ها)

-           پرورش و تربیت فرزندان و تعداد آنها.

-          ورزش ها، سرگرمی ها، فعالیت های تفریحی و نحوه گذراندن تعطیلات.

-          دید و بازدید از خویشاوندان خود و همسرتان.

-         تعهدات اجتماعی.

-         اهداف و آرزوهای فردی.

اینکه از پیشینه خانواده هـمسـرتـان آگـاهـی یـابـیـد بـسیـار ضـروری مـی بـاشـد. چـون شـخـصـیـت کنونی شما تا حد زیادی برگرفته شده و حاصل همان تجاربی است کـه در شرایط و محیط یک خانواده خاص کسب کرده اید. خـانـواده پـیـونـد دهنده فرد بـا گـذشته مـی باشد. مـا شـدیـدا مـتـاثر نگرشها، رفتار و کنشهای خانواده ای هسـتـیـم کـه در آن پرورش یافته ایم. بله درست است شما تنها با یک فرد نیست که وصلت میـکنید بلکه با طرز تربیت خانوادگی وی نیز تا آخر عمرتان سر و کار خواهید داشت.

مفهوم تعهد در ازدواج

ازدواج خوب و مـوفـقـیـت آمـیـز وجـود دارد امـا ازدواج بـی عیب و نقص و تمام عیار میسر نمیباشد. هر ازدواج موفق و پایدار شامل متعهد گشتن بی قید و شـرط نـسـبـت بـه یک فرد نا کامل است. این انتظار که همسرتان کامـل و فـاقـد هـر گـونه عیبی باشد واهی و نا معقولانه می باشد. امروزه که جدایی ها و طلاق های شـتابـزده در کوچکترین نشانه اختلاف و مشکلات زندگی اتفاق می افتند مهم است که از خودتان سوال کنید که تعهد شما نسبت به ازدواج چیست؟ تـعـهد بـه ازدواج بـه مـفهـوم آن اسـت که زن و شوهر به یکدیگر چنین گفته باشند: " مـا نسبت به زنـدگی مـشـتـرکـمان بـی اعتنا و بی اهمیت نیستیم. ما ازدواجمان را بر پایه عشق، احترام، شرافت و عـلاقـه دو سـویه و خالصانه با یکدیگر آغاز کرده ایم. ما اعتقاد داشتیم و داریم که به یکدیگر وفادار بمانیم، صـادق بـوده و دروغ نـگویـیـم و بـه یکدیگر اعتماد داشته باشیم. چـه در حـضـور یـکدیـگر چـه در غیاب یکدیگر ".   

 رعایت نکات زیر سبب تحکیم تعهد به زندگی مشترک میگردد:

سازگاری معنوی
سازگاری شخصیتی
خود شناسی آگاهانه

توانایی در ارتباط برقرار کردن با یکدیگر (بیاموزیم که چگونه به حـرفهای همسرمان گوش دهیم و پرسشهای وی را واضح، مشخص، بـدون پـیش داوری و بدون کینه ورزی و انتقام جویی پاسخ گوییم.)
علاقه دو سویه به یکدیگر:
خصایص اثر بخش

  1  افرادی که در ازدواجشـان یـک نـظام ارزشـی مـقـتـدر را بکار می بندند، بسیار زیاد در مـحقق گشتن یک ازدواج و ارتباط موفق و صحیح به آنها کمک خواهد کرد. نـظـام ارزشی که دربـرگیـرنـده صـفـات و خـصـوصـیات: صـداقت، راستی، همـبستگی، اعتماد، احترام، عشق، گذشت، تفاهم و وفاداری به یکدیگر مـی باشد. ازدواجی که در آن زن و شـوهـر دارای انـتـظارات متـضاد و خـواسـته هـای غیر قابل انعطاف می باشند، شـانـسـی برای موفقیت وجود نخواهد داشت.

  2مشـاجـرات و اخـتـلافـات را بـه شیوه سازنده و ثمر بخش حل و فصل کنید. که شامل تمرکز بـر دغدغه های هر دو فرد و یافتن گزینه ها و راههایی می باشـد کـه هـر دو طـرف منتفع گشته و به خواسته هایش دست یابد. تـقـریـبـا در هـر اخـتـلاف یـک نفر احساس می کند که مورد بی مهری، بی احترامی و بی توجهی قرار گرفته است. در ازدواج نباید ایـن چـنـین باشد که همواره یک فرد برنده و فرد دیگر بازنده گردد. چـون آن دیـگر مـذاکـره نبوده بلکه تحکم و سلطه گری می باشد.

3  دوام ارتـباط زناشویی هنگامی که زن و شـوهر زمـان و مـیـدان بـیـشتـری در اخـتـیـار یکدیگر قرار میدهند تا اندکی آزاد باشند، افزایش می یابد.

4  فراتراز هر چیز آنکه ایمان داشته باشید. ازدواج میتواند تجربه ای سودمند برای شما باشد. با کمی همت و تلاش ازدواج شما موفقیت آمیز خواهد بود. 
بازگشت

خواندن 6900 دفعه آخرین ویرایش در سه شنبه, 19 ارديبهشت 1396 ساعت 12:21
Super User

مدیر سایت

وبگاه: www.samanezehn.com