مشاوران مرکز

مشاوران مرکز (6)

سه شنبه, 09 آذر 1395 ساعت 23:00

مهنوش یوسفی

نوشته شده توسط
پنج شنبه, 04 آذر 1395 ساعت 23:00

مانلی زندی

نوشته شده توسط
یکشنبه, 07 آذر 1395 ساعت 23:00

یاسمن رحیمی

نوشته شده توسط

یاسمن رحیمی

مشاور و رواندرمانگر در مرکز مشاوره سامان ذهن

تخصص در درمان اضطراب و وسواس فکری-عملی و درمان انواع فوبیا و ترس

مهارت تخصصی در آموزش تکنیک ها و مهارتهای کنترل خشم و مهارتهای زندگی

شنبه, 06 آذر 1395 ساعت 23:00

سهیلا خالقی - ریاست

نوشته شده توسط

 دکتر سهیلا خالقی : متخصص روان سنجی - صاحب امتیاز و ریاست مرکز  مشاوره سامان ذهن

عضو هیئت مدیره کانون " مراکز مشاوره روانشناختی غیردولتی تحت نظارت بهزیستی شهرتهران "

متخصص مشاوره در:

استعداد یابی واستعداد سنجی- اختلافات خانوادگی- ازدواج و تستهای قبل ازدواج

با تجربه بیش از  20000 - بیست هزار - ساعت مشاوره

  متاهل و مادر دو پسر و یک دختر

021-22381137 

22354692 

09300-151514 

جمعه, 05 آذر 1395 ساعت 23:00

یوسف گنج دانش

نوشته شده توسط
چهارشنبه, 03 آذر 1395 ساعت 23:00

طاهره مصراحی

نوشته شده توسط